Ugunsdzēsības vārsts iekšējā ugunsdzēsības cauruļvadā

Iekšējā ūdens apgāde ir paredzēta ūdens piegādei noteiktā spiedienā un ar vajadzīgo plūsmu caur cauruļvadu un ierīču sistēmu sanitārajām ierīcēm, ugunsdzēsības hidrantiem un ēkas vai ēku un būvju grupas (ar kopēju ūdens mērīšanas ierīci) tehnoloģiskajām iekārtām no norēķinu (uzņēmuma) ārējā ūdensapgādes tīkla vai no cita ūdens avota, ko nodrošina visu veidu ēkas, kas atrodas kanalizācijā.

Ugunsdzēsības ūdensapgāde - inženierbūvju komplekss un organizatoriskie pasākumi, kas ugunsgrēka vietā nodrošina ūdeni.

Iekšējās ugunsdrošās ūdens caurules, atkarībā no ugunsizturības un ēku stāvu skaita, var tikt atdalītas vai kombinētas ar ūdens caurulēm citiem mērķiem. Dzīvojamās ēkās ar augstumu no 12 līdz 16 stāviem tiek ierīkota kombinētā dzirdināšanas un ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, un ēkās ar 17 vai vairāk stāvu augstumu atsevišķi ugunsdzēsības un dzirdināšanas ūdensapgādes cauruļvadi.

Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ar ugunsdzēsības hidrantiem sastāv no tādiem pašiem elementiem kā dzeramā ūdens apgādes sistēma, taču sakarā ar paaugstinātām ekspluatācijas drošuma prasībām tām ir savas īpašības:

 • ugunsdzēsības maģistrāļu tīkli ar ugunsdzēsības hidrantu skaitu, kas vecāki par 12 gadiem, ir jāaprīko un jāapvieno ar ārējiem tīkliem, izmantojot vismaz divus ieejas elementus;

ēkās, kuru augstums ir 6 vai vairāk, ar apvienotu dzeršanas un ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmu, ugunsgrēka stāvvadi jāaplūko augšā;

Ja iespējams, ir ieteicams savienot atsevišķas ugunsaizsardzības sistēmas džemperus ar džemperiem citās ūdens nomaiņas sistēmās;

Tērauda caurules tiek izmantotas ugunsdzēsības santehnikas ierīkošanai.

Ugunsdzēsības krāni, to izmitināšana un aprīkojums.

 • Iekšējie ugunsdzēsības hidranti jāuzstāda tādā attālumā, lai katrs telpas punkts varētu tikt apūdeņots, aprēķinot kompakto strūklu skaitu. Kompakto strūklu skaits un ieteicamā minimālā ūdens plūsma atkarībā no ēkas augstuma, tilpuma un galamērķa.
 • Attālums starp diviem ugunsdzēsības hidrantiem, L, m, tiek noteikts pēc formulas: L = 2R - (1,5 ÷ 2,0 m).
 • Ugunsplūka R. darbības rādiuss

Ugunsdzēsības hidranta darbības shēma:

1 - uguns vārsts; 2 - pus-rieksts; 3 - piedurkne; 4 - uguns cilindrs ar galu; 5 - kompaktā strūklas daļa; 6 - saspiesta strūklas daļa.

Ugunsdzēsības hidranti tiek uzstādīti 1,35 m augstumā virs telpas grīdas un ievietoti skapjos ar datora uzrakstu apsildāmās telpās viegli pieejamās vietās (kāpnēs, vestibilos, koridoros, ejās). Uguns skapji ir aprīkoti ar ventilācijas atverēm, izgatavoti saskaņā ar drošības spilveniem 151 - 96 "Uguns skapis" un krāsoti baltā vai sarkanā krāsā.

Uguns skapji paredz vienu vai divus rokas ugunsdzēšamos aparātus izvietot.

Fireplug iekārtas ietver:

 • ugunsdrošības vārsts ar diametru 50 vai 65 mm, kas piestiprināts stāvvada atzaram;
 • 10, 15, 20 m garš kaņepju piedurknes ar ātri aizvērtiem pusgrietiem;
 • uguns cilindrs ar galu (aerosols) ar diametru 13, 16, 19 mm

Iekšējie ugunsdzēsības ūdens krāni

4.3.1. Ugunsdzēsības hidrantiem jābūt aprīkotiem ar ugunsdzēsības šļūtenēm un stumbriem, ievietoti ugunsdrošības skapjos (SHP).

4.3.2. Skapja izmērus nosaka ugunsdzēšamo aparātu un / vai ugunsdzēšamo aparātu sastāvdaļu skaits un izmērs un veids, kādā tie ievietoti.

4.3.3. Skapju veidiem, pamatparametriem un izmēriem jābūt tādiem, kā norādīts 4. tabulā.

4.3.4. Uguns skapim jābūt izgatavotam rūpnīcā, jāatbilst valsts nacionālajiem standartiem, ir jābūt atbilstības sertifikātam un ugunsdrošības sertifikātam, un tam jābūt izgatavotam no jebkura šķiedras plākšņu tērauda, ​​kura biezums ir 1,0. 1,5 mm.

4.3.5. Tvertnes durvīm jābūt caurspīdīgai ievietošanai, kas ļauj vizuāli pārbaudīt detaļu pieejamību.

4.3.6. Zīda durvīm ir jābūt konstrukcijas elementiem, lai tos noslēgtu un nostiprinātu slēgtā stāvoklī, ļaujot tiem droši atvērt ārkārtas gadījumus skapī ne ilgāk kā 15 sekundes.

4.3.7. Bunkura durvīm jābūt atvērtām vismaz 90 ° leņķī.

15. att. Uguns skapju veidi

4.3.8. Uz sienu sānu virsmām jābūt ieplūdes atverēm cauruļvadiem ar diametru, kas atbilst datora sastāvdaļu nominālajai caurlaišanai. Tajā pašā laikā jānodrošina ugunsdzēsēju hidrējošā vārsta ierīkošana ēku un būvju iekšējā ūdens apgādē sēklu iekšienē saskaņā ar Krievijas Valsts būvkomitejas apstiprinātajiem būvnoteikumiem un noteikumiem.

4.3.9. Tvertnes virsmām nedrīkst būt ieži, deformācijas, asas malas un citi defekti, kas pasliktina produkta kvalitāti un noformējumu.

4.3.10. Uguns skapjus var uzstādīt, pievienot vai iebūvēt sienā. Uzstādot skapjus pie degvielas padeves, to konstrukcijai nevajadzētu pieļaut putekļu uzkrāšanos.

Uguns skapjos ir atļauts uzstādīt rokas ugunsdzēšamos aparātus.

4.3.11. Burtu apzīmējumiem, uzrakstiem un piktogrammām uz Silo sienas ārējām pusēm jābūt sarkanā signāla krāsai saskaņā ar GOST 12.4.026. Ārpus durvīm jābūt burtu indeksam, kurā iekļauts datora un portatīvo ugunsdzēšamo aparātu saīsinājums "PC" un (vai) simbols un ugunsdrošības zvana tālruņa numurs.

4.3.12. Iekārtu izkārtojums PB un kasešu piedurknes novietošana ir parādīta 16. attēlā.

16. attēls. Komponentu novietojuma modeļi NW: a - dubultā rullis; b - horizontāls "akordeons"; in-vertikālā "akordeons"

4.3.13. Fireplug sastāv no:

- no vārsta ar vārstu, kas uzstādīts ugunsdzēsības caurulē;

- ugunsdrošības savienojuma galviņa;

- ugunsdzēsības šļūtene un rokas ugunsdzēsības cilindrs

- pogas tālvadības pastiprinātāja sūkņa aktivizēšanai (ja tāda ir).

4.3.14. Ugunsgrēka krāni jāuzstāda tā, lai izeja, kurā tā atrodas, atrodas augstumā (1,35 ± 0,15) m virs telpas grīdas un ievietota skapī ar ventilācijas atverēm, kas piemērotas to noslēgšanai. Pārvietotus ugunsdzēsības hidrants ir atļauts uzstādīt vienu virs otra, bet otru celtni uzstāda vismaz 1 m augstumā no grīdas.

4.3.15. Rūpniecības, palīgdarbinieku un sabiedrisko ēku ugunsgrēka skapī būtu jāiekļauj iespēja ievietot rokas ugunsdzēšamos aparātus.

Katram ugunsdzēsības hidrantam jābūt aprīkotam ar tāda paša diametra ugunsdzēsības šļūteni, kura garums ir 10, 15 vai 20 m, un ugunsgrēka cilindru.

Ēkā vai ēkas daļās, kuras atdala uguns sienas, jāizmanto tāda paša diametra dušas, ugunsdrošības kameras un vienāda garuma ugunsdzēsības šļūtenes.

4.3.16. Iekšējie ugunsdzēsības hidranti jāuzstāda galvenokārt pie ieejām, uz sildāmo (izņemot nesmēķētām) kāpnēm, vestibilos, koridoros, ejās un citās pieejamākajās vietās, un to atrašanās vieta nedrīkst traucēt cilvēku evakuāciju.

4.3.17. Ugunsdzēsības hidranti, aprīkoti ar:

- ugunsdzēšanas vārsts ar sakabes galviņu ar tam piestiprinātu ugunsdzēsības šļūteni;

- spiediena galvas ugunsdzēsības šļūtene, kas parasti ir novietota "dubultā spolē" ar tam piestiprinātu uguns urbumu;

- svira, kas atvieglo vārsta atvēršanu.

4.3.18. Lai iedarbinātu ugunsdzēsēju hidrantu, ir nepieciešami 2 cilvēki.

- noņem zīmogu un atver skapi;

- paņem mucu un ruļļos uzmavu uguns virzienā;

- strādājot ar barelu uguns nodziest.

- atver slēdzeni ar vārstu;

- ieslēdz ieslēgšanas sūkņa pogu (ja tas ir pieejams) un atver elektrisko aizvaru pie apvedceļa pie ieejas (ja tas ir pieejams).

4.3.19. Ugunsdzēsības hidrantu darbgatavība tiek pārbaudīta vismaz 1 reizi 6 mēnešos, uzsākot ūdeni, pārbaudes rezultāti tiek reģistrēti "Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu uzturēšanas žurnālā". Pielāgojams vārsts ir cieši noslēgts bez ievērojamām pūlēm un rokas instrumentu izmantošanas.

4.3.20. Iekšējā ugunsdzēsēju cauruļvadu tīkla pārbaude jāveic saskaņā ar apstiprināto testa metodi.

4.3.21. Ugunsdzēsības šļūtenēm jābūt sausām, labi velmētām un piestiprinātām pie celtņiem un stumbriem. Reizi gadā, piedurknes jāpārplēš, nomainot locījumu vietu ar reģistrāciju "Ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmu uzturēšanas žurnālā".

4.3.22. Iekšējie ugunsdzēsības hidranti ir aprīkoti ar ugunsdzēšanas spiediena šļūtenēm, kuru diametrs ir 51 mm un garums 10-20 m, kā arī bagāžniekus. Spiediena šļūtenes ir paredzētas darba spiedienam, kas nepārsniedz 1,0 MPa.

4.3.23. Ugunsdzēšanas hidranta uzstādīšanas metodei būtu jānodrošina spararata rotācija un ugunsdzēsības šļūtenes savienojums.

Ugunsdzēšanas ėēdes izeja jānovieto tā, lai būtu ērtāk piestiprināt ugunsdzēsības šĜūteni un novērstu asa "uztriepi" uzmavas laikā, to novietojot jebkurā virzienā prom no celtņa. Ugunsgrēka krāns var būt aprīkots ar sviru, kas atvieglo vārsta atvēršanu.

Viss par ugunsgrēka gaili

Uz iekšējās santehnikas uzstādiet ugunsdzēsības hidrantu. Tie ir paredzēti, lai nodzēstu uguni, tāpēc to ierīcei un atrašanās vietai ir īpašas prasības. Katram ugunskura hidranta elementam jābūt darba stāvoklī, jo no tā ir atkarīga liela cilvēku daudzuma drošība.

Mērķis un galvenie elementi

Kad vārds ir jaucējkrāns, daudzi ir ierīce, kas atver ūdeni virtuvē vai vannas istabā. Fireplug izskatās nedaudz atšķirīgs, lai gan darbības princips ir līdzīgs. Tas atver un aizver atvērumu, caur kuru ūdens no ūdens apgādes sistēmas nonāk ugunsdzēsības šļūtenē. Celtņa mērķis ir nodzēst uguni, cīnoties pret uguni uguns sākuma posmos.

Saskaņā ar GOST, celtnis tiek ievietots ugunsdrošības skapī, lai aizsargātu to no ārējiem faktoriem un lai to izmantotu vienīgi paredzētajam mērķim. Fireplug sastāv no vairākām daļām:

 • vārsti (vārsts ar vārstu);
 • savienojuma galva;
 • ugunsdzēsības šļūtene
 • bagāžnieks.

Papildus tam var nodrošināt sviru, kas atvieglo vārsta atvēršanu. Instalējiet tālvadības pults, ja ir pieejams pastiprinātājsūknis. Tas ir uzstādīts ar vāju ūdens spiedienu ūdens piegādē. Daži ugunsdzēsības hidranti piegādā pozicionēšanas sensori, kas darbojas no pastāvīga strāvas avota pie sprieguma 12-24 V.

Ugunsplāksni dažreiz sauc par vārstu (slēgvārstu), jo tā ir tā galvenā sastāvdaļa. Vārsts sastāv no ķermeņa, vāka, skrūves, spararata, vārpstas (vārpstas ar vītni) un starplikas. Sešstūra korpuss paredzēts uzstādīšanai uz korpusa santehnikas. Un skrūvēšanai ar galvu izgatavots montāžas.

Tā kā ugunsdzēšanas vārsta ierīce ir ļoti vienkārša, darbības princips nav arī ļoti sarežģīts. Spararats, griežot, velk vārpstu, un vārpsta pazemina vai paaugstina vārstu (spoli). Rezultātā caurums tiek atvērts vai aizverams, izlaiž ūdeni vai apstājas plūsma.

Prasības ugunsdzēsības hidranta detaļām

Ar fireplug palīdzību jūs varat nodzēst uguni pirmajā aizdedzes stadijā, kad tā vēl nav sapratis visu telpu. Tādējādi uguns dzēšana notiek no iekšpuses, un ir nepieciešams, lai ikviena instrumenta detaļa būtu labā stāvoklī. Savienotājgalvas virsmā ir plaisas un citi defekti, savienojuma vājināšanās nav atļauta. Mucu vajadzētu dot kompaktai plūsmai, izturēt spiedienu 0,65 MPa bez noplūdes.

Ugunsdzēsības šļūtenei jābūt rūpīgi nofasējamai un ievietota kasetē. GOST un ugunsdrošības noteikumi (NPB 151-200) ļauj salocīt ar akordeonu vai dubulto rulli. Šajā gadījumā uzmavu var ātri iztīrīt bez grumbām vai kaklām.

Galvai piestiprinātajai piedurknei ir marķējums, uz kura norādīts uzmavas garums, diametrs, izgatavošanas datums un cita svarīga informācija.

Kasete rotē, rotācijas leņķis nav mazāks par 90 °. Tas viss tiek ievietots ugunsdrošības skapī, kas ir taisnstūra kastīte. Skapis ir izgatavots no neuzliesmojoša materiāla. Parasti tas ir plānas tērauda loksnes, 1-1,5 mm bieza. Ja skapis ir bloķēts ar taustiņu, tad rezerves atslēga ir piekārta uz durvīm speciālā atverē.

Kādam vajadzētu būt vārstam

Ugunsdzēsēju hidrantu vārstiem tiek piemērotas īpašas prasības. Šim nolūkam tiek piedāvāts GOST 53278-2009, un tajā ir vārsta rasējums ar ierīces un darbības principa aprakstu, kā arī tehniskiem parametriem.

Vārsta projektam jābūt tādam, lai nodrošinātu vārpstas (vārpstas) vienmērīgu kustību. Izmanto aizbīdni ar spoli, kas pārvietojas paralēli ūdens plūsmai.

Uguns un korķa bloķēšanas ierīces nevar izmantot ugunsgrēka krānos, jo tie nenodrošina netraucētu atveri caurumā. Ja jūs asi atverat lodīšu vai aizbīdņa vārstu, ugunsdzēsības šļūtene var izlauzties ūdens āmura spēku.

Bet pat ja nav plaisa, strauja atvērtība ir bīstama arī cita iemesla dēļ. Uzmavu uzreiz uzpilda ar ūdeni un izlīdzina. Tas tiek pārvietots no uguns dzēšanas vietas, dārgais laiks tiek zaudēts. Un cilvēks, kas tur rokā esošo mucu, to var nomest, un tam arī nav vislabākās ietekmes uz ugunsdzēšanas ātrumu. Turklāt jūs varat iegūt spēcīgu triecienu kājām.

Vārsts ir izgatavots no čuguna vai misiņa. Ir atļauts izmantot citus metālus vai sakausējumus ar korozijizturību pret skrūvi un vārpstu (vārpstu), kas nav sliktāks par misiņa. Un ķermenim varat izmantot čugunu vai metālu ar aizsargkārtu (krāsu). Vārsta dzīvībai jābūt vismaz 5 gadus.

Galvenās funkcijas

Fireplug modifikācija ir taisna un leņķiska. Stūra modelis ir ērtāk lietojams, ja pieeja caurulei ir ierobežota. Viena ugunsdzēsības hidrāta caurule ir paredzēta savienošanai ar ūdensvadi, bet otra - ugunsdzēsības šļūtenes savienošanai.

Leņķis starp sprauslām var būt no 90 ° līdz 135 °. Spararata apgriezienu skaits līdz ugunsdzēšanas hidranta pilnai atvēršanai ir atkarīgs no caurules diametra un var būt 4, 5 vai 6. Vārstam jābūt pilnīgi atvērtai vai aizvērtai. Vidējā pozīcija nav atļauta.

Ugunsdzēsēju hidranta uzstādīšanai ir paredzēts vītne, kas var būt iekšēja un ārēja (savienojums un krāni). Īpaša uzmanība tiek pievērsta vītnes kvalitātei. Tam nevajadzētu būt atvilktnēm, atslābinājumiem un citiem defektiem.

Vārsta darba spiediens ir 1-1.6 MPa. Tas ir paredzēts darbam pie ūdens temperatūras + 1... + 50 ° C. Caurbraukšanas diametrs ir atkarīgs no tā ūdens caurules diametra, kurai pieslēgts krāns. Saskaņā ar GOST standartiem, nominālais diametrs ir 40, 50 un 65 mm. Kravas smagais spararats ir sarkans, tā pagriešana, atverot vārstu, ir pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Celtņa atrašanās vieta

Celtņa atrašanās vietu ēkā regulē GOST 51844-09. Cauruļu izejai, uz kuras ir fiksēts ugunsgrēka krāns, jāatrodas virs grīdas augstumā 1,35 m. Atkāpe, kas nav augstāka par 15 cm no normas, ir atļauta. Varat uzstādīt divu celtņu, tad otrais ir jānostiprina par 35 cm zemāk.

Korpusā kopā ar krāna var atrasties ugunsdzēsības aparāts un citas ugunsdzēsības iekārtas. Šādā gadījumā izmantojiet sekciju skapi ar atsevišķām plauktiem. Lai noteiktu, vai ir nepieciešams uzstādīt ugunsdzēšamos aparātus un kādā daudzumā tie ir nepieciešami, saskaņā ar tabulu, kas norādīta ugunsdrošības noteikumu PPB 01-03 pielikumā, ir iespējams.

Skapji ar krāniem tiek novietoti pieejamās un apsildāmās vietās. Tie ir uzstādīti koridoros, vestibilā, pie piestātnes, sabiedrisko ēku lobiņos. Tā kā ierīce saskaras ar ūdeni, tai nevajadzētu iesaldēt.

Uzstādot ir svarīgi, ka skapis neietekmē cilvēku pārvietošanos, neaizliedz evakuācijai paredzētos ceļus. Krāna sevi arī nevar aizvērt un grūti tuvināties. Lai nodrošinātu brīvu piekļuvi un darbību, durvīm jābūt brīvām atvērt 160 °.

Nenovietojiet svešķermeņus šļūtenē un ievietojiet ugunsdrošības skapi tuvāk par 1 m no darba sildierīcēm, jo ​​tas var sabojāt šļūtenes materiālu.

Darbības pamati

Darba stāvoklī celtnis vienmēr ir piestiprināts pie ugunsdzēsības šļūtenes un, savukārt, uz bagāžnieku. Skapja durvis ar krāna ir noslēgtas un noslēgtas.

Neizmantojiet ugunsplāksnes citām vajadzībām, izņemot ugunsgrēku dzēšanu. Ar tiem nav iespējams pieslēgt gludināšanas šļūtenes, ūdens uzņemšanu ražošanas vajadzībām.

Prasības ugunsdzēsības hidranta pārbaudei ir līdzīgas prasībām hidranta gadījumā. Lai krāns labi atvērtu, ir nepieciešams veikt pārbaudi ar ūdeni divreiz gadā, ieeļļot un vajadzības gadījumā to labot. Montāžas bīdāmā daļa ir ieeļļota ar sintētisku smērvielu. Lietošanas instrukcijās parasti tiek ieteikts eļļošanas veids.

Ja dziedzera sasprindzinājums ir salauzts, tad nomainiet pildvielu kārbu. Ja starp ķermeni un vāku ir noplūde, tad nomainiet paronīta blīvējumu. Ja noplūdes gadījumā, nomainiet gumijas gredzenu.

Ja celtnis nav izmantots vienu gadu, pēc tam velciet uzmavu uz citu malu tā, lai materiāls neslīmētu.

Ugunsgrēka gadījumā no durvīm tiek noņemts zīmogs, korpuss tiek atvērts un uzmava ir atvienota. Vienai personai ir cilindrs, bet otrā rotē spararatu. Ja tiek nodrošināts pastiprinātājsūknis, turklāt ir jānoklikšķina uz automātiskās iedarbināšanas pogas.

Ugunsdzēšanas hidrantas kalpošanas laiks lielā mērā ir atkarīgs no pareizas uzstādīšanas. Pirms jaucējkrāna uzstādīšanas cauruļvadu nomazgā ar karstu ūdeni un žāvē vai apstrādā ar baltu spirtu un noslauko. Cauruļvadam jābūt brīvam no netīrumiem un rūsas. Pēc uzstādīšanas atveriet visus krānus un skalojiet. Darbojošais celtnis tiek demontēts un nosūtīts pārstrādei.

Fireplug: prasības, standarti, apkope un aprīkojums

Ir izgudrojumi, kas, šķiet, ir izgudrots jau ilgu laiku un ir izmantoti gadsimtiem ilgi. Bet ir vērts aplūkot gudru grāmatu, kas tagad ir pazīstama ikvienam, un pavisam nesen dīvaina, apkrāptu lapu, ko sauc par internetu; Izrādās, ka, piemēram, ugunsgrēka krāni, kas uzstādīti ēkās, lai aizsargātu pret uguni, parādījās salīdzinoši nesen - XIX gadsimta beigās - pasaules rūpnieciskās revolūcijas centrā - Anglijā, kā arī drencher sprinkleros. Tā kā šīs ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ātri pierādīja savu lietderību un efektivitāti, viņiem bija garš piedzīvojums.

Hidrantu standarti

Lai dzēstu primāros ugunsgrēkus ēku telpās, visi ir pieraduši pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti. Tie ir ērti lietojami, un daudzi dažādi ugunsdzēšanas līdzekļi tajos ļauj dzēst izejvielas, materiālus, produktus ar jebkādām īpašībām. Bet, ņemot vērā to nopelnus, ir liels trūkums - neliela masa nosaka ugunsdzēšanas laikā īsu darbības ilgumu.

Tāpēc galvenie līdzekļi, kurus izmanto DPD dalībnieki, darbinieki un uzņēmumi / organizāciju apmācīti darbinieki, ir iekšējie ugunsdzēsības hidranti, kas saistīti ar "neizsīkstošo" ūdensapgādes sistēmu. Noteikumi, PB noteikumi, kas vienā vai otrā veidā attiecas uz tiem, sastāda diezgan plašu sarakstu - no izmantošanas jomas, raksturlielumiem, nepieciešamo daudzumu, uzstādīšanas kārtību, uzturēšanu mazās detaļās, kas iekļautas datora komplektā.

Šeit ir galvenie:

 • SP 10.13130.2009, nosakot PB prasības attiecībā uz ierīču ugunsdzēšanas ūdens piegādi ēku iekšienē. Šis ir galvenais dokuments, kas regulē šāda inženiertīkla uzstādīšanu, ERW parametrus; un līdz ar to uz tā instalēts dators, un tā ir tā neatņemama sastāvdaļa.
 • Vairāki dokumenti GOST R sērijā, kas nosaka īpašas darbības prasības - PC slēdzamie vārsti, ugunsdzēšanas spiediena šļūtenes, kas iekļautas PC pakotnē; pievienojot tām ugunsdzēsības galviņām, kā arī noteikt produktu testēšanas metodes produktu sertifikācijai.
 • GOST R 51844-2009, regulēšanas ierīce, ugunsdrošības skapju veidi, kur glabājas gan personālais dators, gatavs lietošanai ekspluatācijā, gan pārējā primārās ugunsdzēsības iekārtas no pārnēsājamiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas piemēroti šīm telpām, lai ierīces drošai viesu / personāla evakuācijai, tostarp no augstuma; rokas instrumenti glābšanai.

Secinājums. Protams, šādi valdības iestāžu apstiprināti normatīvie dokumenti ir saistīti ar šādu ierīču nozīmi cīņā pret uguni, jo īpaši pirmajās minūtēs, kad to var likvidēt bez lielām pūlēm, izmaksām un iespējamiem zaudējumiem; un izplatība esošās ēkās, kur datorus vajag pareizi ekspluatēt, uzturēt / labot, kā arī būvējamiem projektiem, kur pareizais aprēķins, izvietojums uz grīdām, kāpņu telpām, koridoriem un telpām maksimāli palielina iespēju efektīvi apūdeņot ar ūdeni katrā vietas vietas.

Jums būs noderīgi iepazīties ar informāciju:

Ugunsdrošības hidrantu uzstādīšanas vietas

Ir nepieciešams paziņot visu sarakstu, lai izprastu visu pieprasījuma diapazonu, kā arī datora nepieciešamību uz galda. 1 SP 10.13130.2009, nosakot nepieciešamo piegādāto vārpstu skaitu, ūdens patēriņš uz vienu kompaktu ūdens strūklu, lai apūdeņotu katru aizsargājamo objektu telpas punktu atkarībā no iekšējā tilpuma, grīdu skaita un ēku funkcionālā mērķa:

 • 12-25 stāvu daudzdzīvokļu ēkas.
 • Administratīvās iestādes no 6 stāviem.
 • Kopmītnes, sabiedriskās ēkas, izņemot vadības iestādes no 10 stāviem.
 • ABA rūpniecības uzņēmumi ar V diapazonā no 5-25 tūkstošiem kubikmetru. m un vairāk.
 • Teātri, kinoteātri; klubs un citas kultūras un izklaides iestādes - saskaņā ar SP 118.13330.2012. *.

Ražošanas darbnīcām, noliktavu kompleksiem, loģistikas centriem, kuru augstums nepārsniedz 50 m, prasības ERW uzstādīšanai no datora tiek noteiktas saskaņā ar tabulu. 2 atkarīgs no konstrukcijas apjoma, ugunsizturības pakāpes, ugunsgrēka kategorijas un sprādzienbīstamības.

Turklāt saskaņā ar SP 54. 13330.2011 dzīvokļu ēkās katrā dzīvoklī ir nepieciešams uzstādīt tapu ar diametru vismaz 15 mm šļūtenes / šļūtenei ar smidzināšanas sprauslu, kas faktiski ir samazināta standarta datora kopija ar iespēju piegādāt ūdeni jebkurā dzīvokļa vietā.

Visas šīs prasības attiecas uz ERW sistēmām projektēšanas vai rekonstrukcijas stadijā.

Svarīgi: šī prasība nekādā veidā neaizkavē uzņēmumu īpašniekus, vadītājus, inženiertehniskos pakalpojumus ēku ūdensapgādes sistēmu kapitālremonta vai pašreizējā / sezonas remonta laikā, lai "pamestu" esošos datorus, uzstādītu papildu slēgvārstus ar to tuvumā esošu ugunsdrošības skapju ierīkošanu, lai ERW saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un droši droši ugunsgrēka riskam pakļautās teritorijas, teritorijas.

Faktiski, parasti praksē, cītīgi īpašnieki, kas rūpējas par cilvēku drošību, viņu pašu īpašuma drošību; tie, kuri nevēlas piedzīvot miljoniem zaudējumus no iespējamiem ugunsgrēkiem, uzliek administratīvus sodus, kriminālvajāšanu un to dara.

Noteikumi datora instalēšanai un konfigurēšanai

Saskaņā ar PC standartiem tie tiek uzstādīti uz vertikālajiem stāvvadiem, horizontālajiem ERW tīkla piegādes cauruļvadiem uz kāpnēm, vestibilos / koridoros, koridoros, ejās, pie izejām, tostarp no evakuācijas izejām, ņemot vērā optimālo izvietojumu, lai 1 vai vairāk ūdens strūklu saskaņā ar SP 10.13130.2009., Kā arī atkarībā no izkārtojuma sarežģītības, konkrētā situācija aizsargātajā objektā.

Uz piezīmi: parasti ERW tīkls ir uzstādīts, izmantojot metinātas tērauda caurules. Bet pēdējā laikā ēku kombinētās ūdensapgādes sistēmas sistēmās šim nolūkam ir atļauts izmantot polimēru izstrādājumus ar PB sertifikātu, kas vienkāršo un samazina ugunsdzēsības darbu veikšanas izmaksas.

Fireplug - prasības uzstādīšanai, konfigurācijai:

 • PC izejas vārsts ir uzstādīts ERW cauruļvada izplūdē skaidri noteiktos ierobežojumos - no 1,2 līdz 1,5 m no grīdas atzīmes. Pieņemsim, ka savienoti celtņi ir uzstādīti uz viena un tā paša stāvvada - blakus vai virs cita, un attālums no grīdas līdz zemākajam datoram nedrīkst būt mazāks par 1 m.
 • Minimālais nepieciešamais datoru komplekts sastāv no slēgšanas vārsta, ugunsdzēsības šļūtenes, parasti 20 m garš, ar mucu ar galviņām, kas piestiprinātas pie tā, lai ātri nokļūtu galvenajā ugunsgrēka vietā.
 • Parasti viss datoru komplekts atrodas vienā pazīstamā vietā, kas ir skaidri redzama visiem uzņēmuma / organizācijas darbiniekiem - ugunsgrēka skapī. Izņēmums, ja tas ir neiespējami sienu ģeometrisko iezīmju, tehnoloģisko iekārtu izvietojuma vai citu iemeslu dēļ. Tad datora komplekts cauruļveida kasetē vai tajā pašā korpusā ir novietots pēc iespējas tuvāk ERW krānam ar tam uzstādīto apturēšanas vārstu.
 • Turklāt kopuzņēmuma prasības 10.13130.2009. Ugunsdzēsības ūdensapgādes ugunsdzēsēju hidrantiem nodrošina iespēju ievietot šajās skapēs pārnēsājamos ugunsdzēšamos aparātus.
 • Uguns skapji, kā likums, izgatavoti rūpnīcā, ir pielāgoti, lai veiktu regulāru vizuālo pārbaudi, neatverot durvis, bojājumus vadības blīvēs / etiķetēs, un obligāti ir jānovērš iespējami zādzības gadījumi un tādas šļūteņu līnijas izmantošana no datora, kas nav paredzētā nolūka.
 • Lai strauji palielinātu ūdens spiedienu ERW tīklā, ugunsdzēsības stacijas / sūkņa starta pogas ir uzstādītas tuvu katram datoram.

Prasības uguns hidrantiem, pirmkārt, nosaka nepieciešamību ielieciet šļūtenes līniju, apgādājot ūdeni ar uguni. Papildus ātrumam ir nepieciešamas datortehnikas iemaņas un pienācīga uzstādīšana korpusā, ļaujot rūpīgi noņemt bareli ar tajā piestiprināto piedurkliņu, novietot to uz istabas grīdas, nesajaucot un nepagrūdot to, kas apgrūtina vai neiespējami piegādāt ūdeni.

Labi jāzina: ieteicams noturēt piedurknes salocītu "akordeonā" vai "dubultā ruļļos", nevis kompaktajā noliktavas formā, kas saņemta no ražotāja - "viena rullīša" vai kopējā "gliemeža", kas garantē nevajadzīgas problēmas, izvēršot šļūtenes līniju.

Datora darbība un uzturēšana

Datoriem jābūt labā un pilnīgā stāvoklī, nodrošinot iespēju operatīvi izmantot jebkurā laikā:

 • Darbinot datoru un ugunsdrošības skapjus saskaņā ar jebkādiem piemērojamiem drošības noteikumiem, ir stingri aizliegts pārveidot telpas, instalēt / uzstādīt jebkuru inženiertehnisko tīklu, tehnoloģisko, tirdzniecības iekārtu, lielgabarīta skapju mēbeles; izejvielu, materiālu, preču preču noliktavas - viss, kas var ierobežot piekļuvi tiem.
 • Tajā pašā ēkā vai tā uguns nodalījumi, kas sadalīts ar liela rakstura šķēršļiem - sienām, starpsienām ar normētu ugunsizturības robežu, ir nepieciešams pabeigt visus datorus ar slēgierīcēm, mucām, ar tāda paša diametra caurulēm, kā caurule, duša, garums.
 • Jebkura ūdensapgādes no pilsētas ūdensapgādes tīkla atvienošana, plānotais / ārkārtas remonts ERW, uzņēmuma / organizācijas vadībai, kā arī darbnīcām, vietām, atsevišķām ražotnēm jāveic papildu drošības pasākumi, jāstiprina ugunsgrēku novēršanas režīms.

Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana, remonts, apkope un ERW uzturēšana kopumā ir speciālo uzņēmumu, kam ir ārkārtas situāciju ministrijas licence, prerogatīva šādu darbu veikšanai, ieskaitot obligātos pasākumus:

 • Veiktspējas monitorings ar PC ūdens apgādi - divas reizes gadā, pavasara un rudens periodos.
 • Rolling piedurknes uz jaunu šuvi - reizi gadā.
 • Noslēdzošo vārstu pārbaude / pārskatīšana, elektriski darbināmie vārsti pie ERW ievades - ik pēc sešiem mēnešiem.
 • Ugunsdzēsības staciju / sūkņu tehniskā stāvokļa monitorings - katru mēnesi.

Personāla atbildība par ERW sistēmas veselību ir uzticēta uzņēmuma / organizācijas vadītājam. Pat ja dažās no tām šķiet, ka daudzas normatīvo dokumentu prasības ir lietis, ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas uzturēšanu var droši uzticēt santehniķim - tas ir likums. Bieži vien tas ir ļoti skarbs tiem, kuri apzināti ignorē esošo iespēju ātri un efektīvi lokalizēt un novērst ugunsgrēku uzticētajam objektam, izmantojot datoru, pirms nopietnu seku rašanās.

Ar pogu lejupielādes informāciju stenda stūrī par ugunsdrošību objektā.

Prasības (JV) iekšējai ugunsdzēsības ūdensapgādei, ugunsdzēsības ūdensapgādes pārbaudei un testēšanai.

Saistītie raksti

Ugunsdrošības prasības uzliek par pienākumu katrai mājai aprīkot ar iekšējo vai ārējo ugunsdrošo santehniku. Mēs runājam par visām numuļnēm, kas aprakstītas Noteikumos (SP), kas regulē ierīces mērķi, īpašības un prasības iekšējo un ārējo ugunsdzēšanas cauruļvadu ugunsdrošības skapjiem un krāniem.

no raksta, kurā jūs uzzināsit:

Daudzās sabiedriskajās un citās ēkās ir iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma. To lieto uguns dzēšanai. Šī ūdens apgādes sistēma darbojas autonomi un aprīkota ar dažādām tehniskām ierīcēm. Ēkas iekšienē esošās caurules bieži strādā saskaņoti ar ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmu, kas atrodas ārpus ēkas.

Autonomi darbojošās iekšējās ugunsaizsardzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo ūdens spiedienu ugunsdzēsēju hidrantiem. ERW tiek izmantots, lai mazinātu ugunsgrēkus pirms ugunsdzēsēju ierašanās. Tas ir visefektīvākais pirmajā ugunsgrēka posmā, kad telpas vēl nav piepildītas ar dūmiem.

Organizācijas darbinieki pēc brīfinga izdošanas var izmantot ERW, kā arī karotājus un dažādas atbildīgās personas. Viena no obligātajām prasībām šajā gadījumā ir atbilstība drošības noteikumiem. Raidīšana ERW nedrīkst apdraudēt uzņēmuma darbiniekus, apmeklētājus iepirkšanās un izklaides centrā vai dzīvošanu kopmītnē.

Prasības iekšējai ugunsdzēsības ūdensapgādei (SP)

Iekšējā ugunsdzēsēja cauruļvada izvietojums ir nepieciešams šādiem objektiem:

 • daudzstāvu ēkas vairāk nekā 12 stāvos;
 • administratīvās ēkas ar augstumu vairāk nekā 6 stāvi;
 • hosteļi neatkarīgi no stāvu skaita;
 • sabiedriskās ēkas, neatkarīgi no stāvu skaita;
 • būtiska rūpniecības un noliktavu telpu daļa;
 • administratīvās un mājsaimniecības ēkas, kas saistītas ar rūpniecības uzņēmumiem, ja to apjoms pārsniedz 5000 kubikmetrus;
 • teātri, kinoteātrus, sporta arēnas, klubus, konferenču telpas un citas ēkas, kurās var pulcēties liels skaits cilvēku.

Saskaņā ar kopuzņēmumu iekšējā ugunsgrēka ūdens apgāde nav plānota šādos gadījumos:

 • mazās ēkās;
 • atklātās ēkās, piemēram, vasaras kinoteātros vai stadionos bez jumta;
 • ēkās, kurās nav iespējams izmantot ūdeni, lai dzēstu ugunsgrēkus, jo tas var izraisīt sprādzienu, dūmus un citas negatīvas sekas utt.

Iekšējā ugunsdzēsības caurule objektam ir aprīkota ar ugunsdzēsības hidrantiem. To skaits ir aprēķināts tā, lai tiktu noteikti ugunsdzēšanas mērķi. Krānam pieslēgtām šļūtenēm jābūt sasniedzamām katrā istabas stūrī.

Noderīgi materiāli par tēmu:

ERW spiedienam jābūt tādam, lai ūdens strūkla jebkurā diennakts laikā nonāktu visattālākajās un visaugstākajās telpas daļās. Spiediena trūkuma gadījumā (pat periodiski) tiek uzstādītas speciālas sūknēšanas iekārtas.

ERW var tikt novietots tukšumā vai zvana veidā. Pirmais gadījums ir atļauts, ja ugunsdzēsības hidrantu skaits iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādē ēkā nepārsniedz 12 gabalus. Aptverot gredzenu tīkla bloķēšanas ierīces ir paredzētas. Tie ir nepieciešami, lai izslēgtu kļūdainu vai nevajadzīgu brīdī sadaļas.

Āra ugunsdzēsības caurule

Ārējo cauruļu uzdevums ir piegādāt ūdeni, lai dzēstu ugunsgrēku no tvertnēm un ūdenstilpēm, kas atrodas netālu no objekta. Šādi ugunsdzēsības cauruļvadi atbilstoši SNiP prasībām var būt aprīkoti ar:

 • apdzīvotās vietās, kurās dzīvo mazāk nekā 5000 cilvēku;
 • blakus atsevišķām sabiedriskajām ēkām, kuru apjoms nepārsniedz 1000 kubikmetrus;
 • blakus dažu kategoriju ražošanas iekārtām, ja 10 litri ūdens sekundē ir pietiekami, lai nodzēstu ugunsgrēkus atbilstoši normām.

Ja āra ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma ir paredzēta dzīvojamajai ēkai, ūdens patēriņam jābūt no 10 līdz 35 litriem sekundē. Konkrēto skaitli katrā gadījumā nosaka individuāli. Tas ir atkarīgs no stāvu skaita ēkā un tā kopējā apjoma.

Rūpniecībā un lauksaimniecībā patēriņš ir vēl lielāks. Tas var būt līdz pat 40 litriem sekundē. Šajā gadījumā aprēķins tiek veikts atkarībā no objekta mērķa un kādas ugunsizturības klases tas pieder.

Izstrādājot ārgaisa ugunsdrošības cauruļvada projektu, tiek ņemts vērā arī tik svarīgs brīdis kā laiks, kas nepieciešams sadegšanas pabeigšanai. Vidēji tas ir 3 stundas. Ja ēka pieder pie 1. vai 2. klases ugunsizturības, tad šis dizaina parametrs tiek samazināts līdz 2 stundām.

Ja ārējo santehniku ​​paredzēts izmantot ugunsgrēku dzēšanai 1 stāvu ēkā, tad brīvajam spiedienam tajā jābūt vismaz 10 m. Ja ir vairāk grīdas, katram katram pievieno 4 m. Turklāt maksimālais spiediens ir ierobežots - tas ir 60 m.

Prasības ugunsdrošības skapjiem ugunsdzēsības ūdens piegādei

Iekārtas ugunsdrošības skapī ar iekārtām ar ERW, ugunsdzēsības hidranti, mucas un šļūtenes tiek montētas viegli izlīdzinošās kasetēs. Tie ir izgatavoti no neuzliesmojošiem materiāliem un ir aprīkoti ar ventilāciju. Mēs uzskaitām galvenās prasības ugunsdrošības skapju iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādei:

 • nodrošinot ātru un drošu iekšējo iznīcināšanas iekārtu izmantošanu;
 • reģistrācija saskaņā ar PB noteikumiem;
 • izmēri un atrašanās vieta, kas netraucē evakuēt cilvēkus no ēkas.

Skapji var būt siena un grīda, dažreiz, lai taupītu vietu, kas tiek veikta leņķī. Turklāt tajos var atrasties arī šādi piederumi:

 • aizsardzības līdzekļi elpošanas sistēmai un acīm;
 • ugunsdrošs apmetnis;
 • rokas glābšanas aprīkojums;
 • virve ar stiprinājumiem cilvēku evakuācijai no augšējiem stāviem;
 • pirmās palīdzības komplekts.

Ar paplašinātu korpusa konfigurāciju palielina tā izmēru. Tās iekšpusē esošie objekti ir jālikvidē tā, lai jebkuru no tiem varētu brīvi iegādāties atsevišķi. Inventory nav atļauts organizēt viens otru. Atbildīgās personas uzrauga norādīto piederumu komplekta klātbūtni un neļauj izvietot svešķermeņus.

Katrai iekšējās ugunsdrošās ūdensapgādes sistēmas korpusam ir instrukcijas, kurās aprakstītas tā galvenās īpašības. Detaļas tās stiprinājumam ir izgatavotas tā, lai kārba ir droši nostiprināta uz jebkura materiāla sienas.

Lai izvairītos no evakuācijas ceļu, kāpņu un telpu bloķēšanas, dziļums ir ierobežots skapjiem. Tam jābūt ne vairāk kā 30 cm. Ventilācijas caurumi ir novietoti uz durvīm vai sānu sienām. Parasti to platībai jābūt vismaz 10 kvadrātcentimetriem.

Korpusa durvis ir noslēgtas vai aizslēgtas. Otrajā gadījumā atslēga atrodas tuvumā, lai ātri atvērtu avārijas situāciju. Aizmugures logs parasti tiek ieguldīts rezerves stiklā. Noteikumi nosaka laiku skapja atvēršanai - tas nedrīkst pārsniegt 15 sekundes.

Nav nepieciešams pilnībā krāsot iekšējās ugunsdzēsības līnijas skapjus sarkanā krāsā, lai gan tam jābūt klāt. Piemēram, ir atļauts izmantot balto krāsu kā galveno. Vienlaikus sarkanās signāla krāsas zīmes jāpiestiprina skapjiem, kas piesaista uzmanību.

Prasības ugunsdzēsības hidrantiem

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ugunsdrošības plāksne ir izgatavota saskaņā ar GOST, tās pases un sertifikāta paraugs ir apliecināts un atbilst noteiktajām prasībām. Ugunsplāksnes konstrukcijā nedrīkst būt korķa vai lodveida vārsti. Vārsts ir nepieciešams, lai atlaidinātu, atverot. Tas novērš ūdens urbšanu un novērš bojājumus šļūtenē, kas piepilda ar ūdeni.

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes ugunsdrošības instalācijai tiek izvēlēta labi apsildāma telpa. Tas atrodas ugunsgrēka korpusā. Katrs celtnis obligāti tiek piemērots evakuācijas shēmai. Ūdens spiedienu aprēķina tā, lai apkalpojošajam personālam nebūtu briesmas.

Ugunsdrošības ūdensapgādes pārbaude un pārbaude

Lai apstiprinātu ugunsgrēka kontroles sistēmas efektivitāti, veica regulārus testus. Galvenie pārbaudāmie parametri ir šādi:

 • spiediens cauruļvadā;
 • izdalītā ūdens daudzums uz vienu laika vienību;
 • platība, ko pārklāj ūdens strūkla;
 • ugunsdrošības lietu komplekts;
 • celtņu darba jauda.

Saskaņā ar iekšējās ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmas testēšanas metodi apkope tiek veikta 1 reizi 6 mēnešos.

Katru gadu ir nepieciešams pārbaudīt piedurknēm pretestību pret ūdeni, kas tiek piegādāts zem spiediena, kā arī tos ruļļos. Sūkņu darbība tiek pārbaudīta reizi mēnesī.

Pārbaudi veic organizācijas speciālisti, kuriem ir atbilstoša uzņemšana. Pēc tā pabeigšanas sagatavo šādus dokumentus:

 • ugunsdrošības sistēmas konstatēto trūkumu izklāsts;
 • protokols, kurā uzskaitīti visi celtņi un norādīts to izmantojamība;
 • sarežģītas pārbaudes sertifikāts;
 • uzturēšanas ziņojums.

Iekšējā ugunsdzēšanas cauruļvada 2017. gada pārbaudes ziņojuma paraugu var lejupielādēt tieši no mūsu tīmekļa vietnes.

ERW efektivitāte tiek apstiprināta tikai tad, ja tiek atzīta visa sistēma un tās atsevišķie elementi. Pārbaudes speciālisti periodiski nosūta uz kursiem. Teorētiski un praksē tie demonstrē jaunas metodes esošo ugunsdrošības sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai. Lai visi ERW elementi būtu izmantojami organizācijā, saskaņā ar likumu tā vadītājs ir personīgi atbildīgs.

Bezmaksas piekļuvi 3 dienas

Mēs dodam jums pieeju 3 dienām ļoti specializētai palīdzības sistēmai - "Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana". Izmantojiet jaunas iespējas profesionālai uzņēmuma attīstībai.

Krievijas EMERCOM

Apstiprināts un nodots ekspluatācijā

Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrijas rīkojums

datēts ar 2009. gada 25. martu N 180

KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS MINISTRIJA

CIVILĀS DEFENSE,

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJA

DABAS KATASTROBU SEKAS

RULES KODS

UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMAS

IEKŠĒJAIS UGUNSDZĒSĪBAS JOMA

UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS

Ugunsdrošības sistēma.

Uguns līnija iekšā. Ugunsdrošības prasības

SP 10.13130.2009

(ar grozījumiem, grozījumi Nr. 1, apstiprināts

Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrija 2010. gada 9. decembrī N 641)

2009. gada 1. maijs

Standartizācijas mērķus un principus Krievijas Federācijā nosaka 2002. gada 27. decembra Federālais likums Nr. 184-ФЗ "Par tehnisko noteikumu", un noteikumu koda piemērošanas noteikumi ir noteikti ar Krievijas Federācijas valdības 2008. gada 19. novembra dekrētu "Par noteikumu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību" N 858.

Kārtulas dati

1. Izstrādāta Krievijas FSI VNIIPO EMERCOM.

2. Tehniskās standartizācijas komitejas TC 274 "Ugunsdrošība"

3. Apstiprināts un stājies spēkā ar Krievijas EMERCOM rīkojumu Nr. 180, 2009. gada 25. marts.

4. Reģistrējusi Federālā aģentūra tehniskajam regulējumam un metroloģijai.

5. Ieviests pirmo reizi.

Informācija par izmaiņām šajā noteikumu kopumā tiek publicēta ikgadējā publicētajā informācijas indeksā "Nacionālie standarti", kā arī izmaiņu un grozījumu teksts ikmēneša publicētajā informācijas indeksā "Nacionālie standarti". Pārskatot (nomainot) vai anulējot šo noteikumu kopumu, attiecīgais paziņojums tiks publicēts ikmēneša publicētajā informācijas indeksā "Nacionālie standarti". Attiecīgā informācija, paziņojumi un teksti ir ievietoti arī publiskās informācijas sistēmā - izstrādātāja oficiālajā tīmekļa vietnē (FGU VNIIPO EMERCOM no Krievijas) internetā.

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šis noteikumu kopums tika izstrādāts saskaņā ar 2008. gada 22. jūlija Federālā likuma N 123-ФЗ "Tehniskie noteikumi par ugunsdrošības prasībām" (turpmāk - Tehniskie noteikumi) 45., 60., 62., 106. un 107. pantu, ir ugunsdrošības normatīvs dokuments brīvprātīgas izmantošanas standartizācijas jomā un nosaka ugunsdrošības prasības iekšējās ugunsgrēka novēršanas sistēmām.

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar grozījumiem Nr. 1, kas apstiprināti ar Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojumu N 641)

Ja noteikumu aizsardzības kodeksā nav ugunsdrošības prasību vai ja tiek izmantoti tehniski risinājumi, lai sasniegtu vajadzīgo ugunsdrošības līmeni, atšķirībā no noteikumiem, ko paredz noteikumi, būtu jāizstrādā īpaši tehniskie nosacījumi, pamatojoties uz Tehnisko noteikumu noteikumiem, kas paredz pasākumu kopuma ieviešanu, lai nodrošinātu nepieciešamais aizsardzības objekta ugunsdrošības līmenis.

(šo punktu ieviesa ar grozījumu Nr. 1, kas apstiprināts ar Krievijas Federācijas ārkārtas situāciju ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojumu N 641)

1.2. Šis noteikumu kopums attiecas uz iekšējās ugunsdrošības sistēmas projektētajām un rekonstruētajām sistēmām.

1.3. Šis noteikumu kopums neattiecas uz iekšējo ugunsdzēsības maģistrāli:

ēkas un būves, kas izveidotas saskaņā ar īpašiem tehniskiem nosacījumiem;

uzņēmumi, kas ražo vai uzglabā sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas degošas vielas;

D klases ugunsgrēku dzēšanai (saskaņā ar GOST 27331), kā arī ķīmiski aktīvajām vielām un materiāliem, tai skaitā:

- reaģējot ar ugunsdzēšanas līdzekli ar sprādzienu (alumīnija savienojumi, sārmu metāli);

- sadaloties, mijiedarbojoties ar ugunsdzēsības līdzekli, atbrīvojot degošās gāzes (organolitrija savienojumus, svina azīdu, alumīnija hidrīdus, cinku, magniju);

- mijiedarbojas ar ugunsdzēsības līdzekli ar spēcīgu eksotermisku iedarbību (sērskābe, titāna hlorīds, termīts);

- viegli uzliesmojošas vielas (nātrija hidroksulfīts uc).

1.4. Šo noteikumu kopumu var izmantot, izstrādājot īpašus tehniskos nosacījumus ēku projektēšanai un būvniecībai.

2. Normatīvās atsauces

Šajā lietošanas pamācībā tiek izmantotas normatīvās atsauces uz šādiem standartiem:

GOST 27331-87. Ugunsdzēsības aprīkojums. Uguns klasifikācija

GOST R 51844-2009. Ugunsdzēsības aprīkojums. Uguns skapji. Vispārējās tehniskās prasības. Pārbaudes metodes.

Piezīme Izmantojot šo noteikumu kopumu, ir ieteicams pārbaudīt atsauces standartu, noteikumu kopumu un klasifikatoru ietekmi sabiedriskās informācijas sistēmā - Federālās aģentūras tehnisko noteikumu un metroloģijas tīmekļa vietnē internetā vai saskaņā ar katru gadu publicēto informācijas indeksu "Nacionālie standarti", kas ir publicēts Kārtējā gada 1. janvārī un atbilstoši attiecīgajā mēnesī publicētajām ikmēneša publicētajām informācijas zīmēm. Ja atsauces standarts tiek aizstāts (mainīts), tad, lietojot šo noteikumu noteikumu, jums jāvadās pēc aizstāšanas (pārveidotā) standarta. Ja atsauces standarts tiek atcelts bez aizstāšanas, noteikumu, kurā uz to atsaucas, piemēro daļā, kas neietekmē šo atsauci.

3. Noteikumi un definīcijas

Šajā standartā tiek lietoti šādi termini ar atbilstošām definīcijām:

3.1. Iekšējā ugunsdrošo santehniķi (WAT): cauruļvadu un tehnisko līdzekļu komplekts, kas nodrošina ūdens piegādi ugunsdzēsēju hidrantiem.

3.2. Ūdens tvertne: ūdens padeve, kas piepildīta ar aprēķināto ūdens daudzumu atmosfēras spiedienā, automātiski nodrošinot spiedienu ERW cauruļvados pjezometriskā augstuma virs ugunsdrošības hidrantiem, kā arī aprēķinātā ūdens plūsma, kas nepieciešama galvenā ūdens padeves ierīces darbināšanai ( sūkņa uzstādīšana).

3.3. Kompaktā sprauslas daļas augstums: ūdens strūkla nosacīts augstums (garums), kas plūst no rokas ugunsdrošības mucas, kas saglabā blīvumu.

Piezīme Tiek uzskatīts, ka strūklas kompaktas daļas augstums ir 0,8 vertikālās strāvas augstuma.

3.4. Hidroponetmatiska tvertne (hidropneimatiska tvertne): ūdens padeve (noslēgts trauks), daļēji piepildīts ar aprēķināto ūdens daudzumu (30-70% no tvertnes tilpuma) un zem spiediena saspiesta gaisa, automātiski nodrošinot spiedienu HPV cauruļvados, kā arī WWW ugunsdzēsības krānu darbība pirms galvenā ūdens padeves (sūkņu stacijas) darbības.

3.5. Sūkņu uzstādīšana: sūkņa bloks ar komponentu aprīkojumu (siksnu elementi un vadības sistēma), kas uzstādīts saskaņā ar īpašu shēmu, kas nodrošina sūkņa darbību.

3.6. Nolaišana: VWF sadales cauruļvads, caur kuru ūdens plūst no augšas uz leju.

3.7. Ugunsdzēsības hidrants (PC): komplekts, kas sastāv no vārsta, kas piestiprināts pie iekšējās ugunsdzēsības ūdens caurules un aprīkots ar ugunsdzēsības galvu, kā arī ugunsdzēsības šļūteni ar manuālu ugunsgrēka cilindru saskaņā ar GOST R 51844.

3.8. Ugunsdrošības skapis: ugunsdzēsības iekārtas veids, kas paredzēts ugunsgrēka laikā izmantoto tehnisko iekārtu drošībai un drošībai saskaņā ar GOST R 51844.

3.9. Rack: ERW sadales cauruļvads ar tajā izvietotajiem ugunsgrēka krāniem, caur kuru ūdeni piegādā no apakšas uz augšu.

4. Specifikācijas

4.1. Cauruļvadi un aparatūra

(ar grozījumiem, grozījumi Nr. 1, apstiprināts

Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrija 2010. gada 9. decembrī N 641)

4.1.1. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, kā arī rūpniecības uzņēmumu administratīvajām un dzīvojamām ēkām vajadzētu noteikt iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, kā arī minimālo ūdens patēriņu ugunsdzēsības vajadzībām saskaņā ar 1. tabulu, kā arī rūpniecības un uzglabāšanas ēkām - saskaņā ar 2. tabulu.

Ugunsdrošo mucu skaits un minimālais patēriņš

ugunsdzēšanas ūdens

(1. tabula ar grozījumiem, grozījumi Nr. 1, apstiprināts

Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrija 2010. gada 9. decembrī N 641)

Dzīvojamās, sabiedriskās un administratīvās ēkas un telpas

Ugunsdzēsības mucu skaits

Minimālais ūdens patēriņš iekšējai ugunsgrēka dzēšanai, l / s, vienam strūklam

ar grīdu skaitu no 12 līdz 16 ieskatiem.

tas pats, ar kopējo garumu no koridora 10 m

ar sv. grīdu skaitu. No 16 līdz 25 ieskaitot

tas pats, ar kopējo garumu no koridora 10 m

2 Vadības ēkas:

augstums no 6 līdz 10 stāviem, ieskaitot un līdz 25 000 m ieskaitot.

tas pats sv svars 25 000 m

ar sv. grīdu skaitu. 10 un līdz 25 000 m ieskaitot.

tas pats sv svars 25 000 m

3 Klubi ar skatuvi, teātrus, kinoteātrus, montāžas un konferenču zāles, kas aprīkotas ar kino aprīkojumu

4 Koplietošanas telpas un sabiedriskās ēkas, kas nav norādītas 2. punktā:

ar grīdu skaitu līdz 10 ieskaitot. un apjoms no 5000 līdz 25000 m ieskaitot.

tas pats sv svars 25 000 m

ar sv. grīdu skaitu. 10 un līdz 25 000 m ieskaitot.

tas pats sv svars 25 000 m

5 Rūpniecības uzņēmumu administratīvās un dzīvojamās ēkas, apjoms, m:

no 5000 līdz 25000 m ieskaitot

Ugunsdrošo mucu skaits un minimālais skaits

ūdens patēriņš iekšējai ugunsgrēka dzēšanai

rūpniecības un noliktavu ēkās

(2. tabula ar grozījumiem, grozījumi Nr. 1, apstiprināts

Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrija 2010. gada 9. decembrī N 641)

Ēku ugunsizturība

Uguns bīstamības kategorija

Ugunsdzēsības mucu skaits un minimālais ūdens patēriņš, l / s, uz 1 ugunsdrošo mucu, iekšējai ugunsgrēka dzēšanai rūpniecības un uzglabāšanas ēkās līdz 50 m augstiem, t.sk. un tilpums, tūkstoši m

no 0,5 līdz 5 ieskaitot

Sv. 5 līdz 50 ieskaitot

Sv. No 50 līdz 200 ieskaitot

Sv. No 200 līdz 400 ieskaitot

Sv. No 400 līdz 800 ieskaitot

Piezīmes. 1. Apzīmējums "-" apzīmē nepieciešamību izstrādāt īpašus tehniskos nosacījumus, lai pamatotu ūdens plūsmu.

2. Attiecībā uz ēkām ugunsizturības pakāpe un ugunsbīstamības kategorija tabulā nav uzskaitītas, ir jāizstrādā īpaši tehniskie nosacījumi, lai pamatotu ūdens plūsmu.

3. "*" norāda, ka nav nepieciešami ugunsgrāvji.

Ūdens patēriņš ugunsgrēka dzēšanai, atkarībā no kompakto gaisa strāvas daļas augstuma un dušas diametra, jānorāda 3. tabulā. Tajā pašā laikā jāņem vērā ugunsdzēsības hidrantu un sprinkleru vai nolaišanas iekārtu vienlaicīga darbība.

Ūdens patēriņš ugunsgrēka dzēšanai atkarībā no augstuma

kompaktā strūklas daļa un dušas diametrs

pie ugunsplāksnes

pie ugunsplāksnes

pie ugunsplāksnes

Uguns stobra gala pilējuma diametrs, mm

Ugunsvārsts DN 50

Ugunsvārsts DN 65

4.1.2. Ūdens patēriņš un iekšējo ugunsdzēšamo strūklu skaits sabiedriskās un industriālās ēkās (neatkarīgi no kategorijas) ar augstumu virs 50 m un tilpumu līdz 50 000 m3 jāuzņem 4 strūklas ar 5 l / s katra; ar lielāku ēku skaitu - 8 sprauslas ar 5 l / s katra.

4.1.3. Ražošanas un noliktavu ēkās, kurām saskaņā ar 2. tabulu ir noteikta nepieciešamība pēc ERW ierīces, vajadzētu palielināt minimālo ūdens patēriņu iekšējam ugunsgrēka dzēšanai, kā noteikts 2. tabulā:

izmantojot ēku III un IV (C2, C3) konstrukciju elementus no neaizsargātām tērauda konstrukcijām no ugunsizturības pakāpēm, kā arī no cietā vai līmētā koka (tai skaitā pakļauta ugunsdrošības apstrādei) - par 5 l / s;

ja to izmanto ēku IV (C2, C3) slēgtajās konstrukcijās, no ugunsdrošiem materiāliem izgatavoto izolācijas materiālu ugunsizturības pakāpi - par 5 l / s ēkām līdz 10 tūkst. m3. Ja ēku tilpums pārsniedz 10 tūkst. M3 - papildus 5 l / s katram nākamajam pilnam vai nepilnam 100 tūkst. M3 tilpuma.

Šīs klauzulas prasības neattiecas uz ēkām, kurām saskaņā ar 2. tabulu nav jānodrošina iekšējā ugunsdzēsības ūdens piegāde.

(4.1.3. Punkts ar grozījumiem, kas izdarīti ar grozījumu Nr.1, kas apstiprināts. Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojums Nr. 641)

4.1.4. Salonu telpās, kurās ir masīva cilvēku palikšana degošas apdares klātbūtnē, iekšējo ugunsgrēku slāpēšanas strūklu skaits būtu jāuzņemas vēl vairāk, nekā norādīts 1. tabulā.

(4.1.4. Iedaļa ar grozījumiem ar grozījumu Nr. 1, kas apstiprināts. Krievijas Federācijas EMERCOM rīkojums Nr. 641, 2010. gada 9. decembris)

4.1.5. Iekšējā ugunsdzēsības ūdens piegāde nav nepieciešama:

a) ēkās un telpās, kuru tilpums vai augstums ir mazāks nekā norādīts 1. un 2. tabulā;

b) vispārējās izglītības iestāžu ēkās, izņemot internātskolas, ieskaitot skolas ar saliekamām zālēm, kas aprīkotas ar stacionāro kinematogrāfisko aprīkojumu, kā arī vannās;

c) sezonas darbību kinoteātru ēkās uz jebkuru vietu skaitu;

d) rūpnieciskajās ēkās, kurās ūdens izmantošana var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, uguns izplatīšanos;

e) G un D kategoriju ugunsizturības I un II pakāpes rūpnieciskajās ēkās, neatkarīgi no to tilpuma, un rūpnieciskajās ēkās ar III un V ugunsizturības pakāpēm, kas nepārsniedz 5000 m3 G un D kategorijas;

e) rūpniecisko un administratīvo ēku rūpniecības uzņēmumos, kā arī dārzu un augļu uzglabāšanas telpās, kā arī ledusskapjos, kas nav aprīkoti ar mājsaimniecības vai rūpniecisko ūdens apgādi un kuru ugunsgrēki dzēš no tvertnēm (rezervuāri, dīķi);

g) rupjās lopbarības, pesticīdu un minerālmēslu noliktavās.

Piezīme Ir atļauts neparedz iekšējo ugunsdrošo ūdensapgādi rūpniecības ēkās B, I un II kategorijas ugunsdrošības pakāpju lauksaimniecības produktu pārstrādei līdz 5000 m3.

4.1.6. Dažādu augstumu ēku daļām vai telpām dažādiem nolūkiem nepieciešamība pēc iekšējā ugunsdzēšanas ūdensapgādes un ugunsdzēšanas ūdens patēriņa jāņem atsevišķi katrai ēkas daļai saskaņā ar 4.1.1. Un 4.1.2. Punktu.

Šajā gadījumā ūdens patēriņš iekšējai ugunsgrēka dzēšanai:

ēkām, kurās nav uguns sienu, par kopējo ēkas apjomu;

ēkām, kas sadalītas pa daļām, izmantojot I un II tipa ugunsdrošības sienas, tās ēkas tās daļas apjomā, kurā vajadzīgs vislielākais ūdens patēriņš.

Savienojot ēkas I un II pakāpes ugunsizturīgo pāreju no ugunsdrošiem materiāliem un ugunsdrošu durvju uzstādīšana ēkas tilpums tiek aplūkots katrai ēkai atsevišķi; ja nav ugunsdrošu durvju, ņemot vērā ēku kopējo tilpumu un bīstamāko kategoriju.

4.1.7. Hidrostatiskais spiediens ekonomiskās ugunsdzēsības līnijas sistēmā zemākās sanitārtehniskās iekārtas līmenī nedrīkst pārsniegt 0,45 MPa.

Hidrostatiskais spiediens atsevišķas ugunsdrošības caurules sistēmā zemākā uguns hidranta līmenī nedrīkst pārsniegt 0,9 MPa.

Ar projektēto spiedienu ugunsdzēsības ūdensvada tīklā, kas pārsniedz 0,45 MPa, ir jānodrošina atsevišķa ugunsdzēsības ūdensvadi.

Piezīme Ja spiediens datorā pārsniedz 0,4 MPa, starp ugunsdzēšanas vārstu un sakabes galvu jānodrošina diafragmu un spiediena regulatoru uzstādīšana, kas samazina pārspiedienu. Ir atļauts uzstādīt diafragmas ar tādu pašu caurumu diametru ēkas 3 - 4 stāvos.

(Piezīme grozījumos Nr. 1, apstiprināts. Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrijas 2010. gada 12. decembra rīkojums N 641)

4.1.8. Brīvs spiediens ugunsdzēsības hidrantu gadījumā ir jānodrošina kompakts ugunsdzēšamais spiediens ar augstumu, kas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai jebkurā diennakts laikā visaugstākajā un atvērtākajā telpā. Mazākais ugunsdzēsības strēles kompaktas daļas augstums un rādiuss jāņem vienāds ar telpas augstumu, skaitot no grīdas līdz augstākajam pārklāšanās punktam (pārklājuma), bet ne mazāku par m,

6 - rūpniecības uzņēmumu dzīvojamās, sabiedriskās, industriālās un palīgēkas augstumā līdz 50 m;

8 - dzīvojamās ēkās ar augstumu virs 50 m;

16 - augstāka par 50 m lielu rūpniecības uzņēmumu sabiedriskajās, rūpnieciskajās un palīgēknēs.

Piezīmes. 1. Spiediens ugunsdzēsības hidrantu sistēmā jānosaka, ņemot vērā spiediena zudumus 10, 15 vai 20 m garās ugunsdzēsības šļūtenēs.

2. Ugunsdzēsības strūklu ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 4 l / s jāizmanto ugunsdzēsības krāni ar detaļām ar DN 50 lielākas jaudas ugunsdzēšanas strūklām - ar DN 65. Priekšizpētes nolūkos ir atļauts izmantot ugunsdzēsības hidrantus ar DN 50 ar ietilpību, kas pārsniedz 4. l / s

4.1.9. Ēkas ūdens tilpju atrašanās vieta un kapacitāte jānodrošina, lai jebkurā diennakts laikā būtu jāsaņem kompaktais strūklas augstums vismaz 4 m augstumā augšējā stāvā vai grīdā, kas atrodas tieši zem cisternas, un vismaz 6 m no pārējiem stāviem; jāuzņem strūklu skaits: divi ar jaudu 2,5 l / s katra 10 minūtes ar kopējo paredzēto divu vai vairāku strūklu skaitu, citos gadījumos - vienu.

Uzstādot ugunsdzēsēju krānus, novietojiet sensorus uz ugunsgrēka krāniem, lai automātiski uzsāktu ugunsdzēsības sūkņus, ir atļauts nenodrošināt ūdens spiediena tvertnes.

4.1.10. Ugunsdzēsības hidrantu darbības laiks ir 3 stundas. Uzstādot ugunsdzēsības hidrantus uz automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām, to darbības laiks ir vienāds ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu darbības laiku.

4.1.11. Ēkās, kuru augstums ir 6 stāvi vai vairāk, ar apvienotu ekonomiskās un ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmu, ugunsgrēka stāvvadi ir jāaplūko augšpusē. Vienlaikus, lai nodrošinātu ūdens nomaiņu ēkās, ir jānodrošina ugunsgrēka pacēlāju zvans ar vienu vai vairākiem ūdens stāvvadiem ar vārstu uzstādīšanu.

Atsevišķu ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmu ieslēgšana ir ieteicama, ja to var savienot ar citām ūdens apgādes sistēmām.

Uguns sistēmām ar sausām caurulēm, kas atrodas neapsildītās ēkās, vārstiem jābūt izvietotiem apsildāmās telpās.

4.1.12. Nosakot ugunsdzēsēju stāvvadus un ugunsdrošības hidrantu atrašanās vietas un skaitu ēkās, jāņem vērā sekojošais:

rūpnieciskajās un sabiedriskajās ēkās, kuru skaits ir vismaz trīs, un vismaz divu dzīvojamo māju celtnēs ir atļauts uzstādīt divstāvu ugunsdzēšamos celtņus stāvvados;

dzīvojamās ēkās ar koridoriem līdz 10 m garumā ar paredzēto strūklu skaitu, ir atļauts apūdeņot divus punktus katrā istabā ar divām sprauslām, kas tiek piegādātas no viena ugunsdrošības stenda;

dzīvojamās ēkās ar koridoriem, kas garāki par 10 m, kā arī rūpniecības un sabiedriskās ēkās, kuru aptuvenais skaits ir 2 vai vairāk, katram telpas punktam jābūt apūdeņotam ar divām strūklām - vienu strāvu no diviem blakus stāvvadiem (dažādi datori).

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar grozījumiem Nr. 1, kas apstiprināti ar Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojumu N 641)

Piezīmes. 1. Ugunsdzēsēju hidrantu uzstādīšana tehniskajās grīdās, bēniņos un tehniskajos grīdām jānodrošina uzliesmojošu materiālu un konstrukciju klātbūtnē.

2. No katra stāvvada piegādāto strūklu skaits jāņem ne vairāk kā divas.

3. Izslēgts no 2011. gada 1. februāra. - Izmaiņas N 1, apstiprinātas. Pēc Krievijas Federācijas ārkārtas situāciju ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojuma N 641.

4.1.13. Ugunsgrēka krāni jāuzstāda tā, lai izplūdes atvere, uz kuras tā atrodas, atrodas augstumā (1,35 +/- 0,15) m virs telpas grīdas un ievietota uguns skapī ar ventilācijas atverēm, kas piemērotas noslēgšanai. Pārītiem datoriem var uzstādīt vienu virs otra, bet otrs dators ir jāuzstāda vismaz 1 m augstumā no grīdas.

(4.1.13. Iedaļa ar grozījumiem ar grozījumu Nr. 1, kas apstiprināts ar Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrijas rīkojumu Nr. 641)

4.1.14. Rūpniecības, palīgmehānismu un sabiedrisko ēku ugunsgrēka skapī būtu jāparedz pārnēsājamo ugunsdzēšamo aparātu novietošana.

(Noteikumu 4.1.14 grozījuma Nr. 1 redakcijā, kas apstiprināta. Pēc Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojuma N 641)

4.1.15. Katras ēkas zonas iekšējai ugunsdzēsības maģistrālei ar augstumu 17 stāvi un vairāk jābūt divām caurulēm, kuras tiek izvadītas ārā ar savienojošām galviņām diametrā 80 mm, lai savienotu pārvietojamās ugunsdzēsības iekārtas, izveidojot pretvārstu ēkā un ar parastu atvērtu noslēgtu vārstu.

(Pielikuma 1. grozījuma redakcija, 4.1.15. Sadaļa, kas apstiprināta saskaņā ar Krievijas Federācijas ārkārtas ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojumu Nr. 641)

4.1.16. Iekšējie ugunsdzēsības hidranti jāuzstāda galvenokārt pie ieejām, uz sildāmo (izņemot nesmēķētām) kāpnēm, vestibilos, koridoros, ejās un citās pieejamākajās vietās, un to atrašanās vieta nedrīkst traucēt cilvēku evakuāciju.

4.1.17. Telpās, kas jāaizsargā ar automātiskām ugunsdzēsības iekārtām, iekšējos datorus var ievietot ūdens sprinkleru tīklā pēc kontroles vienībām cauruļvados ar diametru DN-65 un vairāk.

(4.1.17. klauzula tika ieviesta ar grozījumu Nr. 1, kas apstiprināts Krievijas Federācijas EMERCOM rīkojumā Nr. 641 2010. gada 9. decembrī)

4.1.18. Neapsildītos iekštelpās ārpus sūknēšanas stacijas SVC cauruļvadus var veidot sausas caurules.

(4.1.18. klauzula tika ieviesta ar grozījumu Nr. 1, kas apstiprināts Krievijas Federācijas ārkārtējo situāciju ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojumā Nr. 641)

4.2. Sūknēšanas iekārtas

4.2.1. Ja iekšējā ugunsdzēšamajā caurulē pastāv pastāvīgs vai periodisks spiediena trūkums, ir jānodrošina ugunsdzēsības sūkņu uzstādīšana.

4.2.2. Ugunsdzēsības sūkņu iekārtas un ERW hidroponmiskās tvertnes var atrasties pirmajos stāvos, nevis zem ugunsdrošo materiālu ugunsizturības I un II ēkas pirmās pazemes grīdas. Tajā pašā laikā ugunsdzēsības sūkņu iekārtu un hidroponemātisko tvertņu telpas ir jāapkarsē, atdalītas no citām telpām, izmantojot ugunsdrošības starpsienas un griesti ar ugunsizturību REI 45, un tām ir atsevišķa izeja uz ārpusi vai uz kāpnēm, kurām ir izeja uz ārpusi. Ugunsdzēsības sūkņu iekārtas var atrasties siltuma punktu, katlu telpu un katlu telpās.

(4.2.2. noteikums, kas grozīts ar grozījumiem Nr. 1, kas apstiprināts ar Krievijas Federācijas ārkārtas situāciju ministrijas 2010. gada 9. decembra rīkojumu N 641)

4.2.3. Ugunsdzēsības sūkņu iekārtu projektēšana un gatavības vienību skaita noteikšana jāveic, ņemot vērā paralēlo vai secīgu ugunsdzēsības sūkņu darbību katrā posmā.

4.2.4. Katrā ugunsdzēšanas sūknī spiediena līnijai jānodrošina pretvārsts, vārsts un spiediena mērītājs, kā arī uz sūkšanas - vārstu un spiediena mērītāja uzstādīšana.